1. Hoidan huostaani luovutettua koiraa hyvin. Huolehdin sen rokotuksista ja madotuksista. Minulla ei ole oikeutta teettää koiralla pentuja.
   

 2. En ota koiraa pelkäksi ulkokoiraksi. Koiralla tulee olla pääsy asuintiloihin. Jos pidän koiraa juoksulangassa tai ulkotarhassa, huolehdin, että sillä on asianmukainen koppi, sekä huolehdin sen päivittäisestä liikunnasta. En jätä koiraani vartioimatta kaupan tai kapakan eteen.
   

 3. Noudatan voimassa olevaa Suomen eläinsuojelulakia ja kaupungin/kunnan järjestyssääntöjä.
   

 4. Päijät-Hämeen Eläinsuojeluyhdistys ry:n edustajalla on oikeus käydä katsomassa koiraa, ja jos hän toteaa sen hoidon laiminlyödyksi tai jos perheessä epäillään päihteiden väärinkäyttöä, on yhdistyksellä oikeus ottaa koira välittömästi takaisin.
   

 5. Minulla ei ole oikeutta lopettaa vastaanottamaani tervettä koiraa tai sairasta, jota pystytään ruokavaliolla tai lääkityksellä hoitamaan. Minulla ei ole oikeutta luovuttaa koiraa eteenpäin. Mikäli en voi tai halua pitää koiraa, palautan sen välittömästi yhdistykselle. Luovutusmaksua ei palauteta.
   

 6. Jos koira sairastuu, otan välittömästi yhteyttä eläinlääkäriin. Mikäli koira eläinlääkärin hoidosta huolimatta tai tapaturmaisesti kuolee, tai se katoaa, ilmoitan siitä heti Päijät-Hämeen Eläinsuojeluyhdistys ry:n edustajalle.
   

 7. Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistys kertoo koiran vastaanottajalle kaikista tiedossaan olevista koiran sairauksista.
   

 8. Yhdenkin yllä mainitun sopimuskohdan rikkomisesta yhdistyksellä on oikeus ottaa koira välittömästi pois.
   

 9. Vastaan koirasta kannettavasta koiraverosta.
   

 10. Päijät-Hämeen Eläinsuojeluyhdistys ry ei vastaa koirasta aiheutuvista kuluista luovutuspäivämäärän jälkeen.
   

 11. Jos nimeni, osoitteeni tai puhelinnumeroni muuttuu, ilmoitan siitä välittömästi Päijät-Hämeen Eläinsuojeluyhdistys ry:lle.
   

 12. Päijät-Hämeen Eläinsuojeluyhdistys ry:n edustaja saa tarkistaa henkilöllisyyteni koiraa luovutettaessa.
   

   

Yhdistys luovuttaa koiria vain 21 vuotta täyttäneille henkilöille. Koira voi elää perheenjäsenenä 10-15 vuotta, joten olethan harkinnut koiran ottoa tarkkaan.

Koiria ei luovuteta pelkästään ulkokoiraksi, vaan niillä on oltava pääsy myös asuintiloihin. Koiraa tulee ulkoiluttaa kytkettynä taajama-alueella. Metsästyslaissa on säädetty, että taajamien ulkopuolella koiria saa pitää vapaana vain 20.8. – 28.2., ja koiria ei saa pitää vapaana ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa. Juuri kotiutunutta koiraa ei saa päästää liikkumaan vapaana aitaamattomalla alueella karkaamisriskin takia.

Luovutamme koirat uusin koteihin rokotettuna, madotettuna ja sirutettuna, narttukoirat steriloituna. Yhdistyksen kautta tulleella koiralla ei saa teettää pentuja. Kerromme koiran terveydestä kaiken hallussamme olevan tiedon, mutta emme kuitenkaan ole vastuussa jälkikäteen ilmenevistä, piilevistä sairauksista tai vioista. Omistaja vastaa eläinlääkärikuluista luovutuspäivän jälkeen. Koiran luonnetta on tarkkailtu normaalista poikkeavissa tarhaoloissa, ja luonne saattaa muuttua kotiutumisen myötä. Jos koiralla ilmenee uudessa kodissa vakavia käytösongelmia, suosittelemme kotia olemaan yhteydessä asiantuntevaan ongelmakoirakouluttajaan.

Jos omistaja ei pysty pitämään yhdistykseltä ottamaansa koiraa, sitä ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle, vaan se tulee palauttaa yhdistykselle. Koiraa ei myöskään saa lopettaa ilman eläinsuojelullista syytä. Koiran kuolemasta tai katoamisesta tulee ilmoittaa yhdistykselle.
 

 

© 2013 Päijät-Hämeen Eläinsuojeluyhdistys - Jokimaankuja 4, 15700 LAHTI. Puh. 03-7811 543